Profesionální předseda

Profesionální předseda se orientuje v zákonech souvisejících se správou SVJ, má mnohaleté zkušenosti s vedením a převezme veškerou zodpovědnost.

Další služby

Zajistíme ověřeného řemeslníka, projektanta, stavební dozor, pomůžeme s výběrovým řízením, osadíme nové vodoměry a RTN, doporučíme vhodné pojištění, pomůžeme řešit neplatiče.

Optimalizace

Poradíme s nastavením chodu společenství, doporučíme jak a kde ušetřit, co zjednodušit, co zpřehlednit, naučíme vás využívat moderní technologie a mnoho dalších.

Funkci předsedy nechte na nás

Máte problém s volbou předsedy pro vaše společenství? Nikdo z vlastníků nechce převzít tuto zodpovědnost? Jste zaneprázdněni a nemáte čas na administrativu? Nabízíme vám službu profesionálního předsedy, který přebírá zastoupení včetně právní odpovědnosti, vede evidenci smluv, řeší pohledávky, jedná s úřady, svolává a vede schůze vlastníků, eviduje požadavky vlastníků, zajišťuje výběrová řízení včetně kontroly nad opravami, dodávkou služeb a revizemi.

Odpovědnost profesionálního předsedy

1

odpovídá za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství

2

za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností

3

plní úkoly ze schůzí vlastníků a jedná ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SVJ

4

činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků, zajišťuje výběrová řízení, platnost revizí a mnoho dalších

Ostatní výhody
Pojištění na způsobení škody z profesní odpovědnsoti

Přestože je váš dům řádně pojištěný, a to včetně výboru nebo předsedy společenství, tak i my jsme dobře pojištění.

Zkušenosti

Mnoho let zkušeností, a to jak ze strany člena výboru, předsedy společenství, tak i správy. Všechny tyto zkušenosti využijeme při funkci profesionálního předsedy.

Právní podpora

Naše právní oddělení zajistí podání žaloby, kontrolu smluv a jiné právní služby.

Technická podpora

Zajistíme kompletní technickou podporu pro vaše společenství. Instalatéry, topenáře, revizory, výtaháře, anténáře, zedníky, pokrývače a mnoho dalších.

Zastupitelnost

Naší práci zastanou 3 pracovníci + 2 asistentky.

Pojištění na způsobení škody z profesní odpovědnsoti

Přestože je váš dům řádně pojištěný, a to včetně výboru nebo předsedy společenství, tak i my jsme dobře pojištění.

Zkušenosti

Mnoho let zkušeností, a to jak ze strany člena výboru, předsedy společenství, tak i správy. Všechny tyto zkušenosti využijeme při funkci profesionálního předsedy.

Právní podpora

Naše právní oddělení zajistí podání žaloby, kontrolu smluv a jiné právní služby.

Technická podpora

Zajistíme kompletní technickou podporu pro vaše společenství. Instalatéry, topenáře, revizory, výtaháře, anténáře, zedníky, pokrývače a mnoho dalších.

Zastupitelnost

Naší práci zastanou 3 pracovníci + 2 asistentky.

Potřebujete více informací?

Zadejte své jméno
Váš e-mail nebo telefon
Popište zde svůj požadavek/dotaz
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Další služby

Potřebujete opravit střechu, okapový svod, vyměnit brano, instalovat kamerový systém, vyměnit chodbové osvětlení nebo stoupačky? To a mnoho dalšího vám pomůžeme zajistit a vždy jen s námi ověřenými pracovníky, kteří nesou záruku a práci odvedou kvalitně. Vám odpadá starost se sháněním kvalitních řemeslníků a získáte jistotu bezproblémového řešení.

O nás

Jednatelé Jan Lukeš a Mgr. David Mikula jsou správci více jak 220 společenství vlastníků a v téměř 40ti SVJ vykonávají funkci předsedy. Jan Lukeš čerpá z mnohaleté zkušenosti se správou, technickou podporou a IT technologií. David Mikula je právníkem a stará se u společenství o právní podporu. Třetí společníkem je Karel Job, který má na starosti technickou agendu spolu s odečty a vyúčtováním tepla a vody. Pro správný chod statutárního orgánu SVJ jsou naše zkušenosti ideální kombinací.

Optimalizace

Spravujeme více jak 100 domů a vždy narazíme na to, že jsou v domě nastaveny zastaralé procesy. A to od zbytečného papírování, špatného nastavení plateb, nutnost osobního docházení ke správci ad. Společenství na jedné straně mnohdy šetří a na druhé zbytečně plýtvá. Málokterý člen výboru má o všech možnostech ponětí. A proto jsme tu my, abychom vám pomohli nastavit optimální řešení a tím šetřili vaše náklady, čas a minimalizovali zbytečné problémy.

Výhody optimalizace

1

minimalizace zbytečných poplatků

2

řešení lepšího nastavení

3

správně nastavené pojištění

4

právní služby při podání žaloby zdarma

5

nabídka řešení více služeb pod jedním dodavatelemt

6

využití moderních technologií

7

činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků

8

sledujeme změny legislativy

Jednoduše a přehledně

85,-Kč/byt

Cena profesionálního předsedy u domu, který spravujeme.

100,-Kč/byt

Poplatek za profesionálního předsedu u kteréhokoliv domu od 5ti jednotek, který nespravujeme.

Lepší cena u námi spravovaných domů

U námi spravovaných domů máme větší přehled a tím jsme schopni nabídnout nižší cenu. Odpadá pro nás komunikace se stávajícím správcem a vše tak funguje rychleji a lépe.